4 Đặc Điểm Của Một Người Biết Cách Học Hiệu Quả

Dù bạn có còn là một sinh viên đang quay lại trường học hay không thì tất cả chúng ta đều nên cố gắng học hỏi thêm nhiều điều mới trong suốt cuộc đời. Không may là, đối với một số người, việc này khá là khó khăn. Đơn giản là vì chỉ một số người trong chúng ta biết cách học có hiệu quả hơn những người còn lại mà thôi.

May mắn thay, bạn có thể trở thành một người học hiệu quả miễn là bạn tập trung phát triển bốn tố chất sau đây để giúp việc học của bạn dễ dàng hơn:

4 đặc điểm của một người biết cách học hiệu quả | Life Optimizer

  • Category
  • Nav menu