Bình An - Dịch giả của MẸO SỐNG

Bình An là tên của con gái mình. Mình đến từ Quảng Ngãi và hiện sống ở Bình Dương. Mình đến với meosong.com vì muốn nâng cao khả năng tiếng Anh và đam mê dịch.
  • Categories
  • Nav menu