Hathao - Dịch giả của MẸO SỐNG

Diên vĩ là một loài hoa được rất nhiều người yêu thích hiện nay. Trong văn hóa châu Âu thì Diên Vĩ được xem là một loài hoa hiện thân của lòng anh dũng, kiên cường, trung thành và khôn ngoan. Không những thế, hoa Diên Vĩ còn thể hiện sự may mắn và tình yêu.
  • Categories
  • Nav menu