Nguyễn Tú Anh - Dịch giả của MẸO SỐNG

Chào mọi người, em là dịch giả tự do, chuyên dịch về văn học, và sức khỏe và đời sống. Em hi vọng mình có thể nâng cao kỹ năng ở trang web này và đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng nói chung bằng những bài dịch của mình.
  • Categories
  • Nav menu