Bình An

Bình An là tên của con gái mình.
Mình đến từ Quảng Ngãi và hiện sống ở Bình Dương.
Mình đến với meosong.com vì muốn nâng cao khả năng tiếng Anh và đam mê dịch.