Nguyễn Vũ Kim Phượng - Dịch giả của MẸO SỐNG

Tôi đã gắn bó với nghề biên dịch hơn 5 năm nay. Niềm vui của tôi là hoàn thành những bản dịch có chất lượng - đúng về nội dung, đẹp về hình thức. Tuy còn nhiều thiếu sót, nhưng với khao khát luôn muốn làm tốt nhất có thể trong mọi việc, tôi tin mình sẽ gầy dựng được niềm tin trong lòng Quý khách hàng.
  • Categories
  • Nav menu