khoatran - Dịch giả của MẸO SỐNG

Mình là Khoa, sở thích của mình là đọc sách báo và các tác phẩm dịch. Với mình thì biên dịch là sở thích và hiện chỉ dừng lại ở mức là nghề tay trái dù mình đã có gần 1 năm làm biên dịch Anh-Việt, Việt-Anh đa dạng các chủ đề. Đọc nhiều, mình chỉ rút ra một quy tắc duy nhất khi dịch là phải làm sao cho văn bản đọc nghe tự nhiên nhất. Hello, my name is Khoa. Being a graduate in the English language back in my university days, I do find myself being intrigued to anything that concern English, particularly any forms of written materials. As such, I do find translation works to be of interest, and it would help me further my language skills as well. It always get my spirit up whenever I find a better, more suitable version in any form of translated works, or when I do the actual translation myself. What I aim for is for the texts to sound the most natural in the target language.
  • Categories
  • Nav menu