Kiều Linh Trần - Dịch giả của MẸO SỐNG

Sinh năm 1993. Hiện đang là dịch thuật tự do, chưa có nhiều kinh nghiệm và vẫn đang tiếp tục học hỏi, trau dồi. Đang sinh sống và làm việc tại An Giang.
  • Categories
  • Nav menu