ngavu

Luôn muốn cống hiến cho đời như một con cá nhỏ.
Và như thế, con cá lớn dần lên.