ngothuy - Dịch giả của MẸO SỐNG

Một cô gái Tháng mười ưa thích việc học Tiếng Anh và biên dịch bài viết! Tôi yêu công việc dịch bài viết tựa như môt thú vui trong cuộc sống, một thú vui giúp tôi có thêm sự bình tĩnh và chín chắn!
  • Categories
  • Nav menu