Alex Loong

Xin chào, tôi hiện là sinh viên. Đang sinh sống và học tập tại TP.HCM. Cảm ơn bạn đã đọc bài dịch của tôi.