Vũ Toàn Phong - Dịch giả của MẸO SỐNG

Một người học tiếng Anh từ nhỏ và cảm thấy thật sự thoải mái khi được chuyển nghĩa tiếng Anh sang tiếng Việt, bởi vì điều đó khiến mình thêm yêu tiếng Việt nhiều nhiều hơn nữa.
  • Categories
  • Nav menu