5 Phút Để Tìm Ra Mục Đích Sống Của Đời Bạn

Cuộc sống mà không có thử thách thì không đáng để sống. Bạn có đồng ý với tôi ở quan điểm này không? Tuy vậy, nếu tất cả những gì bạn làm chỉ là đâm đầu vào những thử thách, thì khi đó bạn cũng không phải là đang sống như đúng nghĩa của nó đâu.

Vậy làm sao để bạn tìm thấy hay phát hiện ra đâu mới là một cuộc đời đáng sống? Đó chính xác là những điều mà bài diễn thuyết đặc biệt này của TED sẽ nói đến. Nhưng trước khi cho bạn xem đoạn video này, cho phép tôi được nói lên một sự thật rằng, nếu sống không có mục đích, thì bạn sẽ trôi nổi trên đời giống như một người lạc mất linh hồn vậy. Và bạn sẽ không như thế, đúng không?

Hạnh phúc thật sự của bạn gắn bó sâu sắc với mục đích sống của bạn, nếu bạn không biết tại sao bạn tồn tại, thì bạn không thể có hạnh phúc thật sự.

Tôi muốn giúp bạn, vì vậy, tôi muốn bạn hãy lắng nghe Adam Leipzig. Ông ấy sẽ nói cho bạn chính xác làm sao để tìm ra mục đích sống của đời mình chỉ trong 5 phút.

Nguồn ảnh bìa: 5 phút để tìm ra mục đích sống của đời bạn/TED Talk từ YouTube

  • Category
  • Nav menu