Cách Quy Đổi Điểm

Cách Quy Đổi Điểm

Quý vị Cộng Tác Viên thân mến, chúng tôi xin được mô tả quy trình quy đổi điểm như sau:

QUY TẮC CĂN BẢN (mà nhiều người thường nhầm lẫn): • 1 từ = 1 điểm và 1 điểm = 1vnđ ĐÚNG

 • 1 từ = 1 điểm = 1vnđ ⟹ 1 từ = 1 vnđ là KHÔNG ĐÚNG


Nhiều người nghĩ rằng 1 từ = 1 điểm và 1 điểm = 1vnđ, lập tức họ sẽ suy ra 1 từ = 1vnđ theo tính chất bắt cầu, tuy nhiên sự thật không phải như vậy.
Tại sao? Vì bạn còn quên ĐIỂM THƯỞNG và HỆ SỐ NHÂN nữa.

ĐIỂM THƯỞNG: • Điểm thưởng là số điểm mà bạn được thưởng ngay sau khi nộp bài, và tính theo ngày.

 • Trong hệ thống hiện hành của chúng tôi nó là DAILY BONUS, nghĩa là miễn mỗi ngày bạn dịch một bài và nộp thì ngay lập tức bạn sẽ được hưởng điểm thưởng này.

 • Tuy nhiên nếu bài của bạn nếu không đạt yêu cầu và bị trả về để sửa thì thời điểm nộp sẽ là thời điểm của lần nộp bài sửa sau cùng.

 • Bất kể số từ của bài là bao nhiêu, nhưng một ngày chỉ được thưởng điểm này một lần, và ngày sau điểm thưởng sẽ nhiều hơn ngày trước.

 • Nếu bạn không dịch liên tục theo ngày (nghĩa là ngày bạn dịch bị cách nhau) thì điểm thưởng của bạn sẽ được tính lại từ đầu bắt đầu từ ngày 0.


Cụ thể số liệu thưởng hiện hành với cơ chế này là bao nhiêu, các bạn vui lòng đăng nhập vào Dashboard và xem dưới mục "Daily Bonus".
Lưu ý: Một "ngày" trong hệ thống tính theo giờ UTC+0, nghĩa là từ 7:00:00 AM của ngày hôm trước đến 6:59:59 AM của ngày hôm sau giờ Việt Nam. Nếu bạn không phải ở Việt Nam, có thể dùng công cụ chuyển múi giờ ở đây.

HỆ SỐ NHÂN:


Hệ số nhân là hệ số được nhân trực tiếp với số từ đã dịch của bạn, và tính theo các yếu tố độc lập sau: theo Cấp Độ (LEVEL BONUS), theo Tuần (WEEKLY BONUS), theo Thử Thách (CHALLENGES) và theo mức độ tương tác xã hội (ENGAGEMENTS).

Theo Cấp Độ (LEVEL BONUS): • Cấp độ được tính theo số lượng từ bạn đã dịch từ trước đến nay trên hệ thống của chúng tôi.

 • Bạn ở cấp độ càng cao thì hệ số nhân mỗi từ dịch của bạn sẽ càng cao.

 • Hệ số nhân này nhằm để khuyến khích cho những dịch giả đã gắn bó với chúng tôi trong thời gian dài.


Cụ thể số liệu thưởng hiện hành với cơ chế này là bao nhiêu, các bạn vui lòng đăng nhập vào Dashboard và xem dưới mục "Level Bonus".

Lưu ý: hệ số nhân chỉ nhân với số từ của cấp độ hiện tại của bạn, KHÔNG nhân với những từ của cấp độ trước đó, và những từ đã được nhân ở cấp độ trước đó sẽ vẫn giữ nguyên hệ số nhân của cấp độ đó.

Theo Tuần (WEEKLY BONUS): • Nếu bạn dịch dưới 3000 từ trong một tuần nào đó, thì toàn bộ số từ đã dịch của tuần đó sẽ nhân với hệ số nhân của TUẦN 0.

 • Nếu một tuần bạn dịch từ 3000 từ trở lên, thì toàn bộ số từ đã dịch của tuần đó sẽ được nhân với hệ số nhân của TUẦN 1.

 • Nếu tuần kế tiếp bạn dịch từ 3000 từ trở lên, thì toàn bộ số từ đã dịch của tuần đó sẽ được nhân với hệ số nhân của TUẦN 2.

 • ...

 • Nếu một tuần nào đó bạn dịch dưới 3000 từ thì hệ thống sẽ đếm lại bạn ở TUẦN 0.


Cụ thể số liệu thưởng hiện hành với cơ chế này là bao nhiêu, các bạn vui lòng đăng nhập vào Dashboard và xem dưới mục "Weekly Bonus".

Lưu ý: Một "Tuần" trong hệ thống được tính từ sáng sớm CHỦ NHẬT đến khuya cuối ngày THỨ BẢY, múi giờ UTC+0, nghĩa là 7:00:00 AM của CHỦ NHẬT đến 6:59:59 AM của THỨ BẢY tính theo giờ Việt Nam. Nếu bạn không phải ở Việt Nam, có thể dùng công cụ chuyển múi giờ ở đây.

Theo Thử Thách (CHALLENGES):


Hệ số nhân theo Thử Thách, nếu bỏ qua yếu tố điều độ, thì nó là hệ số lợi hại nhất vì nó phần nhiều quyết định đến số điểm của bạn. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là bạn không cần điều độ vì khi hết Thử Thách mà bạn không có các hệ số nhân Theo Cấp Độ và Theo Tuần thì bạn chỉ được tính điểm thưởng theo ngày (Daily Bonus), và điều này thì không tuyệt tí nào.

 • Một "Thử Thách" được hệ thống gọi là "Challenge", muốn tham gia vào Thử Thách bạn PHẢI CHỌN (chứ không phải mặc nhiên bạn ở trong Thử Thách) chức năng "Enroll" ở bên cạnh Thử Thách đó trong mục "Available Challenges".

 • Khi chọn Thử Thách, bạn cần quan tâm đến 2 yếu tố: Số điểm bạn phải bị trừ (Cost) và số từ tối thiểu phải dịch (Min). Vì đây là hệ số nhân RẤT CAO nên chúng tôi muốn bạn có trách nhiệm hơn với việc tham gia Thử Thách này, vậy nên nếu bạn KHÔNG dịch đủ số từ tối thiểu (Min), bạn sẽ không được thưởng hệ số nhân, mà còn bị mất điểm (Cost).

 • Có khi có nhiều Thử Thách được chạy song song trong cùng một thời điểm với các thông số khác nhau, điều này giúp cho các Dịch Giả "liệu cơm gắp mắm" chọn số từ mà mình cho rằng có khả năng dịch trong Thử Thách đó, có thể nói nôm na là "có gan làm giàu". Nó như là một con dao hai lưỡi, vì nếu bạn không dịch đủ số từ mà chính mình chọn, thì bạn không những không được hưởng hệ số nhân, mà còn bị trừ điểm (Cost).

 • Bạn không thể cùng lúc "Enroll" vào nhiều hơn MỘT Thử Thách.

 • Một khi đã "Enroll", bạn không thể thoát ra khỏi Thử Thách đó, và sẽ không thể thấy được các Thử Thách Available khác đang chạy trong cùng thời điểm.

 • Tuy nhiên bạn có thể Enroll bất cứ lúc nào miễn Thử Thách đó vẫn còn available, và tất cả các từ trong Thử Thách đó sẽ vẫn được tính kể từ khi Thử Thách bắt đầu chứ không phải kể từ khi bạn "Enroll".


Mẹo: Có thể bạn không tham gia "Enroll" cho đến khi bạn thấy mình đã đủ số từ Min (và tất nhiên vẫn nằm trong thời gian của Thử Thách đó), lúc đó bạn "Enroll" vào thì bạn sẽ được an toàn hơn vì chắc chắn bạn sẽ được nhân, đồng thời nếu trong thời gian chờ đó bạn vẫn có thể thấy được các Thử Thách Available khác (nếu có) và có thể bạn sẽ đổi ý để chọn một Thử Thách khác phù hợp với mình hơn.

Cụ thể số liệu thưởng hiện hành với cơ chế này là bao nhiêu, các bạn vui lòng đăng nhập vào Dashboard và xem dưới mục "Challenges".

Lưu ý: ngày trong Thử Thách tính theo giờ UTC+0, nghĩa là từ 7:00:00 AM của ngày hôm trước đến 6:59:59 AM của ngày hôm sau giờ Việt Nam. Nếu bạn không phải ở Việt Nam, có thể dùng công cụ chuyển múi giờ ở đây.

Theo Mức Độ Tương Tác Xã Hội (ENGAGEMENTS): • Bài của bạn sẽ được tính thêm hệ số nhân nếu được đọc (view) / chia sẻ (share) / và bình luận (comment).

 • Hệ thống của chúng tôi sẽ đủ thông minh để biết được bạn có share bài và bình luận vào các nhóm ảo hoặc chế độ view "only me" trên Facebook. Vì vậy nếu bạn cố gắng tăng lượt tương tác xã hội bằng các phương pháp gian lận thì bạn sẽ được điểm thưởng rất thấp.


Cụ thể số liệu thưởng hiện hành với cơ chế này là bao nhiêu, các bạn vui lòng đăng nhập vào Dashboard và xem dưới mục "Engagements".

Lưu ý: Bình luận trên link của bài trực tiếp trên FB sẽ được tính vào lượt chia sẻ và Bình luận trực tiếp trên web của chúng tôi mới được đếm là bình luận.

ĐIỂM THƯỞNG / PHẠT CÁ NHÂN:


Khi có tranh chấp xảy ra, chúng tôi sẽ tuỳ từng tình huống mà phân xử THƯỞNG hay PHẠT đối với Dịch Giả. Nó sẽ xuất hiện trong mục "Private Points".