Chineasy – Cách nhanh nhất để học tiếng Trung

Bảng chữ cái tiếng Anh có 26 mẫu tự. Hình dạng chính xác của từng mẫu tự thì khác nhau tuỳ người viết, tuỳ thuộc vào kiểu chữ và phong cách; đặt biệt là nét viết hoa bóng bẩy. Tuy nhiên suy cho cùng, chúng đều chỉ có 26 mẫu tự.

Bây giờ cùng quan sát mẫu tự tiếng Trung. Có khoản 20,000 mẫu tự trong văn viết hiện đại Trung Hoa. Người hiểu và đọc được thứ tiếng này ở mức độ cơ bản cần phải biết được 2,000 mẫu tự. Trong văn hoá Trung Quốc, người biết được 4,000 mẫu tự thì được đánh giá là được ăn học rất chu đáo.

Nhằm mang tiếng Trung gần hơn với người phương Tây và người quốc tế, một công ty ở London, đồng thời cũng là nhà thiết kế phần mềm, đồng hợp tác với ShaoLan Hsueh, một diễn giả của TED, đang xây dựng một hệ thống để dạy mẫu tự tiếng Trung. 

Chineasy sử dụng những poster nhỏ gọn và tiếp cận được để dạy người dùng những mẫu tự tiếng Trung thiết yếu. ShaoLan xác định những mẫu tự này bằng một phần mềm của cô ấy phát triển để khảo sát văn hoá, văn học Trung Quốc, và những menu ở nhà hàng. Sau đó, những từ thiết yếu nhất và phổ biến nhất được dùng để tạo ra những hình vẽ mô phỏng mà từ đó người học có thể hiểu được các mẫu tự.

Tất nhiên xây dựng một chương trình tượng hình của 20,000 mẫu tự là một công việc khá kỳ công. Đó là lý do tại sao Chineasy đang có kế hoạch góp quỹ từ Kickstarter để thêm 300 mẫu tự mới vào hệ thống. 

Learning Chinese With Minimal Pain And Posters | Fast Company Co.Design

  • Category
  • Nav menu