Định Nghĩa Của Người Nhật Về "Cuộc Sống" Giúp Khơi Nguồn Cảm Hứng Cho Bạn

Chú rùa đã thắng trong cuộc chạy đua. Mặc dù cuộc sống của chúng ta không giống như đường chạy việt dã, và có lẽ chẳng ai là nhà vô địch, nhưng chúng ta vẫn có thể học được rất nhiều điều từ chú rùa nhỏ bé chậm chạp ấy. Tính kiên trì của nó đã làm nên sự thành công, và nếu có được tính kiên trì như vậy thì một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ tới được vạch đích.

Bạn muốn xem cách mà một số người Nhật tự định đoạt cuộc đời mình và chứng minh rằng cuộc sống không phải là cuộc chạy đua việt dã? Hãy xem đoạn phim sau đây:


  • Category
  • Nav menu