Quy Trình Dịch Bài

Quy Trình Dịch Bài

MÚI GIỜ • Nếu bạn thấy múi giờ trên giao diện thể hiện là: UTC*, GTM*, hoặc +0000, thì có nghĩa là ngày giờ đó đang thể hiện ở múi giờ thứ 0.

 • Nếu bạn đang ở Việt Nam thì múi giờ sẽ là UTC+7 (+7000).

 • Ví dụ:

  • Nếu hệ thống báo giờ hết hạn nộp bài của bạn là 09:00+0000, nếu bạn đang ở Việt Nam thì giờ hết hạn nộp bài của bạn sẽ là 16:00 ( = 09:00 + 07:00, trong đó 09:00 là giờ thể hiện trên hệ thống và 07:00 là phần giờ lệch của VN so với giờ UTC quốc tế).

  • Nếu hệ thống báo giờ hết hạn nộp bài của bạn là 09:00+7000, nếu bạn đang ở Việt Nam thì giờ hết hạn nộp bài của bạn sẽ là 09:00 ( = 09:00 + 00:00, trong đó 09:00 là giờ thể hiện trên hệ thống và +7000 là phần giờ lệch của VN so với giờ UTC quốc tế, mà bạn đang ở VN nên +7000 - +7000 = 0 lệch).
ĐĂNG KÝ VÀ ĐĂNG NHẬP • Hiện nay khi quý vị đăng ký tài khoản thành viên, mặc nhiên bạn được cấp quyền của Dịch giả - còn được gọi là Cộng Tác Viên (CTV).

 • Nếu đăng ký bằng tài khoản email cá nhân, bạn sẽ được nhận một password tạm thời để đăng nhập trang web. Sau khi đăng nhập bằng password tạm thời được cung cấp trong email mà bạn đăng ký, bạn sẽ có thể đổi mật khẩu trong trang admin.

 • Nếu đăng ký bằng tài khoản Facebook hoặc Google, bạn sẽ được nhắc nhở thay đổi mật khẩu khi vào trang Admin để bảo mật an toàn cho tài khoản của bạn. Vì mật khẩu khi bạn đăng ký bằng tài khoản Facebook hoặc Google chỉ là mật khẩu tạm thời. Sau khi thay đổi mật khẩu bạn cũng có thể đăng nhập trang web bằng username với mật khẩu đã thay đổi.


ĐĂNG NHẬP BẰNG TÀI KHOẢN MẠNG XÃ HỘI • Thứ tự đăng nhập bằng Username - password / Facebook / Google sẽ không quan trọng, và chúng đều được liên kết vào một tài khoản duy nhất miễn là chúng đều dùng chung một địa chỉ email. Nói cách khác, dù bạn đăng nhập bằng cách nào thì lịch sử bài dịch và điểm số của bạn vẫn giữ nguyên.

 • Nếu dùng Facebook / Google để đăng nhập mà địa chỉ email của 2 nhà cung cấp trên không giống với email tài khoản mà bạn đã đăng ký trước đây (và ngược lại), thì hệ thống sẽ tạo ra một tài khoản mới, và tất cả bài dịch cũ của bạn sẽ không được liên kết qua tài khoản mới này.


CHỌN BÀI VÀ CHUẨN BỊ DỊCH BÀI • Bạn sẽ thấy danh mục các bài viết bằng tiếng Anh trong mục All Posts, sau đó Preview xem bài nào bạn thấy phù hợp với khả năng của mình, rồi chọn "Confirm Checkout".

 • Hãy đọc kĩ những quy định của "Khâu dịch bài" trước khi bạn Checkout bài viết.

 • Bạn sẽ được cấp một lượng thời gian tương đương với số từ của bài (Ví dụ, với bài có 850 từ ~ 8.50 giờ, tức là 8 giờ và 30 phút, hay 510 phút). Trong thời gian này bài viết của bạn sẽ chỉ có bạn mới được phép sửa. Đồng thời, trang Admin của bạn chỉ hiện ra bài viết bạn đã Checkout cho đến khi bạn hoàn thành khâu dịch và Submit lên để duyệt.

 • Nếu quá thời gian cho phép mà bạn vẫn chưa dịch xong thì bài viết tự check in trở lại, và phần đang dịch dang dở sẽ trở thành của chung, bất cứ ai cũng có thể check out và hưởng lợi từ phần đã dịch của bạn.


KHÂU DỊCH BÀI • Trong quá trình dịch bài, bạn NÊN THƯỜNG XUYÊN lưu bài lại với chức năng "Save Draft", nếu không bài viết của bạn có rủi ro bị mất nếu có sự cố về mất điện hay đường truyền không ổn định.

 • Sau khi dịch xong bài viết, bạn cần viết một đoạn ngắn để làm phần miêu tả và giới thiệu cho bài dịch trong phần "Facebook Message".

 • Khi hoàn tất "Khâu dịch bài", bạn nộp bài bằng chức năng "Submit for Review", bài viết của bạn sẽ được chuyển sang "Khâu kiểm duyệt".

 • Nếu bài viết của bạn có vấn đề mà khâu kiểm duyệt cho là không đủ tiêu chuẩn, thì bạn sẽ được nhận lại bài để sửa với thời gian cho phép như lúc đầu (*). Tuy nhiên, quá 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo bài không hợp lệ mà bạn không trở vào mục Rejected để check out bài ra sửa, thì bài viết của bạn sẽ được check in trở lại cho những Dịch giả khác dịch, và họ sẽ được hưởng tất cả phần đã dịch của bạn.


KHÂU DUYỆT BÀI • Trong quá trình duyệt bài, Duyệt giả sẽ đánh giá những câu hoặc đoạn đã dịch ở 3 cấp độ (Sai, Đạt, Tốt).

 • Với phần dịch sai, duyệt giả phải đánh dấu bằng cách tô màu chổ sai để thuận tiện cho dịch giả sửa lỗi (Quy tắc lỗi dịch).

 • Lưu ý, những Hình ảnh và Video trong bài dịch, duyệt giả sẽ chỉ check ở cấp độ Đạt.

 • Sau khi duyệt xong, duyệt giả sẽ chọn "Submit for Review" để hoàn thành phần duyệt của mình.

 • Tùy vào level của dịch giả và duyệt giả mà mỗi bài dịch có thể sẽ có 3 duyệt giả kiểm duyệt.

 • Nếu bài dịch đạt tiêu chuẩn thì nó sẽ tự động được Publish, nếu không thì bài dịch sẽ được trả về cho dịch giả chịu trách nhiệm sửa lỗi trong mục Rejected của Dịch giả.


ĐIỂM • Mọi số liệu chỉ được tính dựa vào bài viết Publish, và đó được xem như số điểm chính thức sau cùng. Điểm của bài pending, translating, private, schedule ... chỉ mang tính chất tham khảo vì nội dung của chúng hoàn toàn chưa được kiểm duyệt.


(*): Chính sách này có thể thay đổi trong tương lai.