Quy Ước Dịch Bài

Quy Ước Dịch Bài

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi và thống nhất cho khâu dịch bài của các Dịch giả, chúng tôi sẽ đưa ra những Quy ước như sau:

 • Tiêu đề bài dịch: Không nhất thiết phải dịch sát từng chữ như bản gốc, chỉ cần hay và không thay đổi quá nhiều so với nội dung bài dịch. Quý vị có thể tham khảo cách đặt tiêu đề tại đây.

 • Quy tắc dấu câu mà chúng tôi bắt buộc phải thực hiện trong phần bài dịch như sau:

  • Dấu nháy đơn (' ') phải chuyển thành dấu ngoặc/nháy kép (" ").

  • Sau phần liệt kê ý không có dấu chấm (.). Phần này sẽ được ưu tiên hơn là dấu câu được sử dụng trong văn bản tiếng Anh gốc.

  • Bạn có thể tham khảo thêm về  trong phần quy tắc nhập liệu và quy tắc Tiếng Việt. • Đường dẫn: Khi dịch bài, các bạn thấy có đường dẫn bên văn bản gốc thì phải chèn đường dẫn vào bài dịch theo hướng dẫn ở đây.

 • Danh từ riêng: Khi gặp tên sách, tên tổ chức, trang web, tờ báo, hoặc các đường dẫn, ... mà có thể dịch được, Qúi vị vui lòng tìm xem đã có tên (sách,...) đó trong tiếng Việt chưa, nếu chưa có Quí vị phải dịch và để tên gốc trong dấu ngoặc đơn.

 • Thuật ngữ, khái niệm không phổ biến trong tiếng Việt hoặc chưa có trong tiếng Việt: Quý vị sẽ dịch phần Tiếng Việt ở phía trước và phần Tiếng Anh thì để ở trong dấu ngoặc đơn. Ví dụ "calo rỗng (empty calories)".

 • Sửa bài: Khi Quý vị sửa bài được trả về thì chỉ sửa văn bản, còn phân màu tô vẫn được giữ nguyên để Duyệt giả kiểm tra được tiện lợi hơn.

 • Phần cuối bài: Quý vị sẽ gặp được những từ này và được quy ước thống nhất dịch như sau:

  • Featured photo credit => Nguồn ảnh bìa

  • via => từ

  • Reference => Tài liệu tham khảo
Nếu Quý vị còn bất kỳ thắc mắc nào vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.