Quy Ước Kiểm Duyệt

Quy Ước Kiểm Duyệt

Nhằm tạo sự thống nhất và tiện lợi cho quá trình kiểm duyệt của Duyệt Giả cũng như sửa lỗi cho Dịch Giả, sau đây là các quy ước đánh dấu chung:

 • Check [X] vào ô sai thì Dịch giả mới có thể sửa lỗi.

  • Tô màu nguyên câu: nếu sai ý và nghĩa gốc .

  • Tô màu nguyên liên kết hoặc đoạn: quên chèn liên kết, xem thêm cách sửa: hướng dẫn chèn link.

  • Tô màu từ hoặc cụm từ: dùng từ sai hay chưa sát nghĩa và làm ảnh hưởng đến nghĩa của câu.

  • Tô màu ch cái: sai chính tả.

  • Tô màu khoảngxcách: nếu thiếu dấu câu, dư/thiếu khoảng cách.

  • Tô màu hai chữ cái gần nhất không liên quan nhau và khoảng trắng giữa chúng: thiếu từ hoặc thiếu dấu câu. • Check [V] khi câu dịch không sai nghĩa gốc.

 • Check [thumb up] khi câu dịch rất hay.

 • Check [cờ lê] nếu bài dịch bị lỗi kỹ thuật để chuyển về Admin sửa lỗi kỹ thuật.


Nếu các bạn có thắc mắc vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.