Bí Kíp Lúc Nào Nên Im Lặng Và Lúc Nào Nên Nói

Bạn đã từng hối hận vì những lời bạn nói ra chưa?

Hoặc đã từng có thời khắc nào mà bạn nên thẳng thắn nhưng bạn lại không nói ra không?

Dưới đây là một vài mẹo nhỏ giá trị để biết được lúc nào nên im lặng và lúc nào nên nói.

Khi nào im lặng là vàng:

Khi nào cần nói to và rõ ràng:

Sẽ có những thời điểm trong cuộc đời bạn cần tới sức mạnh giọng nói của bạn. Tiếng nói bên trong bạn cần được tôn trọng và biết ơn.

Thể hiện những cảm xúc của bạn một cách rõ ràng và để mọi người biết rằng bạn coi trọng quyền lợi của bạn.

Một người có thể xem việc nói ra là hành động chân chính nhất của nhân loại, vì cho tới nay với những gì chúng ta được biết, chúng ta là loài động vật duy nhất có thể nói.

Khả năng nói ra chiếm một phần trong mức độ tự tin, nhưng cũng như tất cả các kỹ năng khác, người ta chỉ cần rèn luyện thì sẽ trở nên tốt hơn.

  • Category
  • Nav menu