Sức mạnh của đoàn kết - Không ổn chút nào khi bị quấy rối tình dục

Lĩnh vực khoa học học thuật chứng thực rằng chỉ có số lượng rất nhỏ các nhà khoa học nữ. Mặc dù có rất nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng tới vấn đề này, nhưng thật buồn khi biết rằng quấy rối tình dục và chủng tộc đóng một vai trò rất lớn. Thật không may, nó không chỉ hạn chế sự đột phá trong nghiên cứu khoa học, mà còn lan tới mọi địa vị trong xã hội. Nó không hoàn toàn dễ dàng với đàn ông, nhưng phụ nữ còn phải nỗ lực nhiều hơn, chẳng khác nào “con lạc đà chui qua lỗ kim”. Tuy nhiên, điều này đã tiếp diễn quá lâu và trở thành tập quán của những gã “đàn ông” ích kỷ, tham lam đứng đầu tin rằng họ phải giày vò người nhạy cảm với họ, vì những người này coi họ như bệ phóng để leo cao trong con đường sự nghiệp.

Hành vi tình dục sai trái – Sự suy thoái có hệ thống​​​​​​​

Sự phổ biến của hành vi tình dục sai trái trong các ngành nghề là sự suy thoái có hệ thống đã diễn ra quá lâu. Điều đáng khen ngợi là trong thời gian gần đây, nhiều phụ nữ đột nhiên tìm thấy tiếng nói và xuất hiện để báo cáo các trường hợp lạm dụng tình dục và chủng tộc. Dù đó là một bước chuyển so với chuẩn mực và chắc chắn là một cái tát mạnh vào những kẻ thực hiện hành vi quấy rối tình dục phụ nữ kéo theo việc sự nghiệp của phụ nữ bị đe dọa. Điều tốt nhất là sự chấm dứt hoàn toàn cho điều vô nghĩa này đã tiếp diễn trong một thời gian dài.

Các nhà khoa học nữ cần phải làm gì​​​​​​​?

Vì vậy, những người phụ nữ làm khoa học cần phải tự đứng lên và xoáy vào nguyên nhân của vấn đề bằng cách thực hiện các biện pháp chủ động để giải quyết và khắc phục tận gốc vấn đề ngày càng lan rộng này trước khi nó trở thành điều đương nhiên trong xã hội. Chúng ta không thể tiếp tục để mất những đóng góp quan trọng cho khoa học vì những kẻ ích kỷ độc chiếm cả hệ thống. Cơ cấu quyền lực hiện tại cần phải được thiết giảm, quy trình xử lý cần đơn giản, cởi mở và không có chỗ cho quấy rối. Điều này là tối quan trọng tại nơi làm việc và những nơi khác.

Quấy rối tình dục và sức mạnh đạt được từ phụ nữ​​​​​​​

Phụ nữ mạnh dạn nói lên sự bất công của họ trong thế giới khoa học và các ngành nghề khác là một tiến triển tốt, nhưng sau đó, cách tiếp cận có thể không mang lại nhiều kết quả nếu các nhà nữ quyền quay lại cướp phá và phụ nữ trở nên tự đắc. Phần lớn vấn đề quấy rối tình dục xuất hiện do nhiều phụ nữ cho phép nó và im lặng chứng kiến những người phụ nữ khác chịu đựng. Nếu phụ nữ phải chịu trách nhiệm và tập trung vào việc đưa ra nghiên cứu đáng khen ngợi, thì họ phải giải quyết các vấn đề quan trọng và điều này chỉ có thể đạt được nếu mọi phụ nữ trong lĩnh vực khoa học đóng vai trò bao quát như Vijayaraghavan et al đã nhấn mạnh.

Phụ nữ đã sống và làm việc sự từ chối khả năng thực sự của họ trong một thời gian dài. Do đó, điều quan trọng là họ phải “bắt bò bằng cách nắm sừng” và đẩy lùi quấy rối tình dục với tinh thần thống nhất. Bài viết này là một cách tuyệt vời để khởi đầu đồng thời cũng là một lời kêu gọi đúng hướng, và cách tuyệt vời để bắt đầu là đọc toàn bộ bài viết tại đây.

  • Category
  • Nav menu